لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص راننده حمل غذا ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت آشپزخانه کیترینگ  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان مركزي   , شهر اراك