لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص مرغ خرد کن ( ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان تهران   , شهر تهران