لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص مسئول خرید ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت آشپزخانه کیترینگ  
سابقه کار زیر یکسال  
استان تهران   , شهر تهران