لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص چلو زن ( ماهر )
حوزه فعالیت  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان فارس   , شهر شيراز