لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص تن پوش عروسکی ( نیمه ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار یک الی سه سال  
استان تهران   , شهر تهران
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص تن پوش عروسکی ( مبتدی )
حوزه فعالیت  
سابقه کار زیر یکسال  
استان تهران   , شهر تهران