لیست آگهی های استخدام نیرو
آگهی های استخدام در وبسایت جیلیز
تخصص ایرانی کار ( ماهر )
حوزه فعالیت رستوران  
سابقه کار پنج الی ده سال  
استان خراسان شمالي   , شهر بجنورد