خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

زیر گروه

محصول ------  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 210,000 تومان  

محصول لباس / کلاه شف  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان كردستان 
شهر سنندج  
قیمت 50,000 تومان  

محصول ------  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 0 تومان  

محصول ------  
ساخت نامشخص  
وضعیت ------  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 0 تومان  

محصول ------  
ساخت آمریکا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 250,000 تومان  

محصول پرده بلک اوت / تزئیناتی / حمام  
ساخت آمریکا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 50,000 تومان  

محصول پارکت / لمینیت / کفپوش  
ساخت آمریکا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 70,000 تومان  

محصول کاغذ دیواری / دیوار پوش  
ساخت آمریکا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 80,000 تومان  

محصول موکت هتلی / فرش قرمز  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 125,000 تومان  

محصول استیل کاری / فضا سازی استیل / مصنوعات  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول استیل کاری / فضا سازی استیل / مصنوعات  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,800,000 تومان  

محصول استیل کاری / فضا سازی استیل / مصنوعات  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,600,000 تومان  

محصول ------  
ساخت ایران  
وضعیت ------  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 0 تومان  

محصول ------  
ساخت ایران  
وضعیت ------  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 500,000 تومان  

محصول ------  
ساخت ایران  
وضعیت ------  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 0 تومان  

محصول ------  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 500,000 تومان  

محصول میز و صندلی / مبلمان فضای بسته  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 75,000 تومان  

محصول ------  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 490,000 تومان  

محصول ------  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 560,000 تومان  

محصول ------  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 140,000 تومان  

12