خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول همزن تخم مرغ کاسه متحرک / ثابت  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان بوشهر 
شهر بوشهر  
قیمت 2,900,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 1,600,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان بوشهر 
شهر بوشهر  
قیمت 4,700,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان بوشهر 
شهر بوشهر  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول سبزی خرد کن بشقابی / دورانی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 1,450,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان هرمزگان 
شهر بندرعباس  
قیمت 10,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر بندر انزلي  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر بابل  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 1,600,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول کانتر گرم / کانتر سرد  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان خوزستان 
شهر اهواز  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر رامهرمز  
قیمت 11,000,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 11,500,000 تومان  

محصول فلافل زن دستی / اتوماتیک  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 12,500,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان لرستان 
شهر اليگودرز  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 2,980,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 5,200,000 تومان  

123456...>>