خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول همبرگز زن دستی اهرم دار رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 1,850,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 2,350,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 4,250,000 تومان  

محصول خلال کن صنعتی / تیغه خلال کن  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 550,000 تومان  

محصول فلافل زن دستی / اتوماتیک  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 53,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 10,300,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,750,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت مالزی  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 14,000,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,300,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 9,800,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت آلمان  
وضعیت در حد نو  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 55,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,500,000 تومان  

123456...>>