خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان بوشهر 
شهر بوشهر  
قیمت 15,800,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 27,000,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت آمریکا  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 11,000,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت ترکیه  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 8,500,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 20,000,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان هرمزگان 
شهر بستك  
قیمت 3,300,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان هرمزگان 
شهر بندرعباس  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان هرمزگان 
شهر بندرعباس  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان هرمزگان 
شهر بندرعباس  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان هرمزگان 
شهر بندرعباس  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان هرمزگان 
شهر بندرعباس  
قیمت 2,800,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان بوشهر 
شهر كنگان  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول گريل ذغالی / گریل گازی / گریل صفحه غلطان  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان بوشهر 
شهر كنگان  
قیمت 4,600,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر بندر انزلي  
قیمت 2,200,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان لرستان 
شهر بروجرد  
قیمت 1,350,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر بابلسر  
قیمت 2,000,000 تومان  

123456...>>