خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 20,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 13,000,000 تومان  

محصول برنج دمکن صنعتی / بویلینگ پن  
ساخت آمریکا  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 33,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر شهرضا  
قیمت 3,300,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان كرمانشاه 
شهر كرمانشاه  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر پارس آباد  
قیمت 20,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان كرمانشاه 
شهر كرمانشاه  
قیمت 26,300,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان كرمانشاه 
شهر كرمانشاه  
قیمت 13,300,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 6,800,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان فارس 
شهر گراش  
قیمت 4,350,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 26,400,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 20,000,000 تومان  

محصول سرخ کن تحت فشار مرغ سوخاری/ هنی پنی  
ساخت آمریکا  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 65,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 2,700,000 تومان  

محصول تنورهای سنتی / چرخان انواع نان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر گرمي  
قیمت 8,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 1,800,000 تومان  

123456...>>