خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر بابل  
قیمت 33,000,000 تومان  

محصول هات داگ پز رولی / گردان / مخزن بخار  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 3,300,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 19,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 45,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 25,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر ساري  
قیمت 39,000,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,900,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر شهرضا  
قیمت 27,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 5,800,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان مازندران 
شهر بابل  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان مازندران 
شهر آمل  
قیمت 25,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان همدان 
شهر فامنين  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان كرمانشاه 
شهر كرمانشاه  
قیمت 27,000,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان كرمانشاه 
شهر كرمانشاه  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 10,000,000 تومان  

123456...>>