خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول آب پرتقال / انارگیر تمام اتوماتیک  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 17,500,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 42,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 170,000,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان سيستان و بلوچستان 
شهر زابل  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول آبمیوه گیر / عصاره گیر  
ساخت آلمان  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر مهر  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان قزوين 
شهر قزوين  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر كلاله  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 67,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 16,500,000 تومان  

محصول میلک شیک تک کاپ / دو کاپ  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 3,250,000 تومان  

محصول ساندویچ ساز تک پلیت / دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 1,200,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت آلمان  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,600,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 2,150,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان قزوين 
شهر قزوين  
قیمت 3,800,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان زنجان 
شهر زنجان  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 48,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 1,000,000 تومان  

محصول ساندویچ ساز تک پلیت / دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر نقده  
قیمت 2,000,000 تومان  

123456...>>