خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر فومن  
قیمت 24,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر بابل  
قیمت 2,700,000 تومان  

محصول میلک شیک تک کاپ / دو کاپ  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 13,500,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 48,000,000 تومان  

محصول آب پرتقال / انارگیر تمام اتوماتیک  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 25,000,000 تومان  

محصول میلک شیک تک کاپ / دو کاپ  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 1,450,000 تومان  

محصول میلک شیک تک کاپ / دو کاپ  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 2,600,000 تومان  

محصول میلک شیک تک کاپ / دو کاپ  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان مازندران 
شهر آمل  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر بابلسر  
قیمت 40,000,000 تومان  

محصول ساندویچ ساز تک پلیت / دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ترکیه  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 9,800,000 تومان  

محصول میلک شیک تک کاپ / دو کاپ  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لنگرود  
قیمت 14,500,000 تومان  

محصول آب پرتقال گیر / آب انار گیر دستی  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر بابل  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر بابل  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول آب پرتقال / انارگیر تمام اتوماتیک  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 29,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان مازندران 
شهر تنكابن  
قیمت 3,800,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 46,000,000 تومان  

123456...>>