خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت آمریکا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 35,000,000 تومان  

محصول سبزی خرد کن بشقابی / دورانی  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 15,900,000 تومان  

محصول خلال کن صنعتی / تیغه خلال کن  
ساخت انگلستان  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 43,000,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 75,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 55,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 13,500,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 12,900,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,700,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 588,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 550,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 80,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 28,000,000 تومان  

123456...>>