خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر اهواز  
قیمت 1,300,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 2,900,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر اهواز  
قیمت 1,600,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت چین  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 3,400,000 تومان  

محصول پوست گیر سیب زمینی / پیاز / هویج  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,700,000 تومان  

محصول ماشین ظرفشویی / لیوان شویی  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 9,800,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول کانتر گرم / کانتر سرد  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,800,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول خمير پهن کن رومیزی / ایستاده ریلی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 80,000,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,200,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 6,900,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول همبرگر زن تمام اتوماتیک / اتوماتیک  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 5,800,000 تومان  

123456...>>