خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر اهواز  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول گريل ذغالی / گریل گازی / گریل صفحه غلطان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,400,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,700,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 12,900,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,700,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 588,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 550,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 1,700,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 3,200,000 تومان  

123456...>>