خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 40,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 4,900,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 35,000,000 تومان  

محصول بستنی ساز رومیزی / دستی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايوان  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 37,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 1,600,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 32,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول هات داگ پز رولی / گردان / مخزن بخار  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 2,800,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 30,000,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 10,500,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان ايلام 
شهر ايلام  
قیمت 18,000,000 تومان  

1234