خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,100,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر شاهين شهر و ميمه  
قیمت 180,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 38,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر خميني شهر  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 17,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر شهرضا  
قیمت 29,000,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول بستنی ساز رومیزی / دستی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 9,500,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول ساندویچ ساز تک پلیت / دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 1,550,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 11,500,000 تومان  

محصول فلافل زن دستی / اتوماتیک  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 12,500,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,700,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 2,980,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 14,000,000 تومان  

123456...>>