خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول خمير پهن کن رومیزی / ایستاده ریلی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 3,290,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 2,200,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 28,000,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 8,200,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 3,700,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 29,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 55,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 5,600,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 55,000,000 تومان  

محصول بلندر مخلوط کن تک قلو / دوقلو  
ساخت آلمان  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 1,350,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت آمریکا  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 17,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 1,550,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 17,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 41,500,000 تومان  

محصول خمير پهن کن رومیزی / ایستاده ریلی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان يزد 
شهر يزد  
قیمت 2,400,000 تومان  

123456...>>