خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر سرعين  
قیمت 3,600,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 4,600,000 تومان  

محصول آبمیوه گیر / عصاره گیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر بيله سوار  
قیمت 18,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 25,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 5,800,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 2,800,000 تومان  

محصول گريل ذغالی / گریل گازی / گریل صفحه غلطان  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر نمين  
قیمت 4,600,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 39,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 11,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر مشگين شهر  
قیمت 23,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر مشگين شهر  
قیمت 9,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 5,200,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر نمين  
قیمت 3,850,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 58,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر پارس آباد  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر مشگين شهر  
قیمت 3,500,000 تومان  

123456...>>