خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 28,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 48,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 2,600,000 تومان  

محصول وافل ساز تک پلیت/ دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 2,200,000 تومان  

محصول کانتر گرم / کانتر سرد  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 13,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 11,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 18,500,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 14,000,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول میلک شیک تک کاپ / دو کاپ  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 2,200,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 17,500,000 تومان  

123456...>>