خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول سبزی خرد کن بشقابی / دورانی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 24,200,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول آبمیوه گیر / عصاره گیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 1,600,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 28,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول سبزی خرد کن بشقابی / دورانی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 2,800,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت فرانسه  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 30,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 3,900,000 تومان  

محصول اجاق گازهای برقی فردار / بدون فر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 2,800,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 12,300,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 30,000,000 تومان  

محصول سبزی خرد کن بشقابی / دورانی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 5,800,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 9,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 1,400,000 تومان  

محصول بلندر مخلوط کن تک قلو / دوقلو  
ساخت آلمان  
وضعیت در حد نو  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 1,300,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان مركزي 
شهر اراك  
قیمت 2,900,000 تومان  

123456