خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 18,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر طالش  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 5,200,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر فومن  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 41,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 2,700,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رودسر  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رضوانشهر  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر طالش  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لنگرود  
قیمت 8,200,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لنگرود  
قیمت 21,000,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 8,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 11,000,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت آلمان  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 2,900,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر لنگرود  
قیمت 7,000,000 تومان  

123456...>>