خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 8,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 18,000,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 4,300,000 تومان  

محصول ماشین ظرفشویی / لیوان شویی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 12,500,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 29,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,800,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,700,000 تومان  

محصول تنورهای سنتی / چرخان انواع نان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 18,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ترکیه  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 18,000,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,000,000 تومان  

123456...>>