خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر بندر انزلي  
قیمت 2,200,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر بندر انزلي  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر بندر انزلي  
قیمت 9,800,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر بندر انزلي  
قیمت 44,000,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر بندر انزلي  
قیمت 16,000,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت آمریکا  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 11,900,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت آلمان  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 12,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,750,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول گريل ذغالی / گریل گازی / گریل صفحه غلطان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 4,800,000 تومان  

محصول پوست گیر سیب زمینی / پیاز / هویج  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,700,000 تومان  

محصول ماشین ظرفشویی / لیوان شویی  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 9,800,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 3,400,000 تومان  

محصول کانتر گرم / کانتر سرد  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,800,000 تومان  

123456...>>