خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 19,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گنبد كاووس  
قیمت 40,000,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 38,000,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 2,450,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 16,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 8,900,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول ظروف پرسی آلومینیومی / فومی / پلاستیکی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 5,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 1,670,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گنبد كاووس  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گنبد كاووس  
قیمت 45,000,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر گرگان  
قیمت 7,000,000 تومان  

12345