خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ترکیه  
وضعیت کارکرده  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 90,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت آلمان  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 35,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر بردسير  
قیمت 45,000,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 5,800,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر سيرجان  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 3,700,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان كرمان 
شهر سيرجان  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان كرمان 
شهر شهر بابك  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر سيرجان  
قیمت 25,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول میلک شیک تک کاپ / دو کاپ  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 5,700,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 42,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 61,500,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 2,390,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 63,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 7,500,000 تومان  

123456...>>