خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت آمریکا  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 200,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 11,500,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول تاپینگ یخچالدار درب دار / با محافظ شیشه ای  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 1,700,000 تومان  

محصول اجاق کباب ترکی مشعل دار / برقی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 3,300,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 11,300,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 1,900,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت آمریکا  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 28,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر سلماس  
قیمت 42,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر اروميه  
قیمت 39,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول یخچال شوکیک ویترینی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 1,800,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 1,800,000 تومان  

123456...>>