خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 5,300,000 تومان  

محصول آبمیوه گیر / عصاره گیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 16,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 1,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 4,700,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ترکیه  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 45,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول آبمیوه گیر / عصاره گیر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 2,100,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت آلمان  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 3,500,000 تومان  

123456...>>