خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول کانتر گرم / کانتر سرد  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان خوزستان 
شهر اهواز  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 16,000,000 تومان  

محصول آبمیوه گیر / عصاره گیر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 22,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 7,700,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 11,000,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر شوش  
قیمت 32,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 4,900,000 تومان  

محصول بستنی قیفی ساز / بار سفت کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 35,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 1,750,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر دزفول  
قیمت 22,000,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 1,600,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر بندر ماهشهر  
قیمت 18,000,000 تومان  

123456...>>