خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 27,000,000 تومان  

محصول میلک شیک تک کاپ / دو کاپ  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر شاهين شهر و ميمه  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت آلمان  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 20,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر شاهين شهر و ميمه  
قیمت 22,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 18,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان بوشهر 
شهر بوشهر  
قیمت 68,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 31,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 12,500,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 3,600,000 تومان  

محصول وافل ساز تک پلیت/ دو پلیت  
ساخت فرانسه  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 3,900,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 70,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان خوزستان 
شهر بهبهان  
قیمت 5,200,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان خوزستان 
شهر اهواز  
قیمت 65,000,000 تومان  

محصول ساندویچ ساز تک پلیت / دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان فارس 
شهر جهرم  
قیمت 2,700,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 32,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 9,200,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان فارس 
شهر پاسارگاد  
قیمت 40,000,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول آبمیوه گیر / عصاره گیر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 4,500,000 تومان  

123456...>>