خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان مازندران 
شهر ساري  
قیمت 50,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 20,000,000 تومان  

محصول ساندویچ ساز تک پلیت / دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 1,250,000 تومان  

محصول سماور گازی / سماور برقی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 1,200,000 تومان  

محصول گل خامه زن برقی / اتوماتیک  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 20,000,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر فومن  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان گيلان 
شهر رودسر  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول شیر کاکائو گرم کن تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول تمپر اتوماتیک قهوه / آسیاب قهوه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 55,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 3,800,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 53,000,000 تومان  

محصول ساندویچ ساز تک پلیت / دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 70,000,000 تومان  

محصول شربت سرد کن تک قلو / دو قلو  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول وافل ساز تک پلیت/ دو پلیت  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر آمل  
قیمت 1,300,000 تومان  

محصول یخ در بهشت تک قلو / دو قلو  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان كهگيلويه و بويراحمد 
شهر بوير احمد  
قیمت 23,000,000 تومان  

محصول دستگاه قهوه / اسپرسو ماشین  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان كردستان 
شهر سقز  
قیمت 2,200,000 تومان  

123456...>>