خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 32,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 30,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 37,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر اسكو  
قیمت 37,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر مشگين شهر  
قیمت 23,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اردبيل 
شهر نمين  
قیمت 3,850,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 4,800,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 8,500,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان بوشهر 
شهر دير  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول سرخ کن تحت فشار مرغ سوخاری/ هنی پنی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 120,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان شمالي 
شهر اسفراين  
قیمت 40,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان سيستان و بلوچستان 
شهر زاهدان  
قیمت 15,500,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان فارس 
شهر جهرم  
قیمت 2,200,000 تومان  

محصول گريل ذغالی / گریل گازی / گریل صفحه غلطان  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 20,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان فارس 
شهر لامرد  
قیمت 12,500,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان قم 
شهر قم  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول گرمخانه غذا / مرطوب / بخارگیر / خشک  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان كرمان 
شهر كرمان  
قیمت 3,700,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان كهگيلويه و بويراحمد 
شهر گچساران  
قیمت 14,000,000 تومان  

محصول فر مرغ بریان ایستاده / رومیزی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گلستان 
شهر كلاله  
قیمت 2,500,000 تومان  

123456...>>