خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان زنجان 
شهر زنجان  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان لرستان 
شهر خرم آباد  
قیمت 1,600,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 17,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت آمریکا  
وضعیت کارکرده  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 11,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت کانوکشن / کامبی  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 125,000,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان همدان 
شهر ملاير  
قیمت 2,900,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 6,350,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان همدان 
شهر ملاير  
قیمت 13,000,000 تومان  

محصول گريل ذغالی / گریل گازی / گریل صفحه غلطان  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان مازندران 
شهر ساري  
قیمت 5,300,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر ساري  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان سيستان و بلوچستان 
شهر زاهدان  
قیمت 11,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان زنجان 
شهر زنجان  
قیمت 25,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان كهگيلويه و بويراحمد 
شهر گچساران  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول فرهای پيتزا گازی / برقی / هیزمی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان لرستان 
شهر خرم آباد  
قیمت 16,000,000 تومان  

محصول گريل ذغالی / گریل گازی / گریل صفحه غلطان  
ساخت آمریکا  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول فرهای پخت ترکیبی / چندکاره / اغذیه ای  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 2,800,000 تومان  

123456...>>