خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول فلافل زن دستی / اتوماتیک  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان چهار محال و بختياري 
شهر شهر كرد  
قیمت 35,000,000 تومان  

محصول خلال کن صنعتی / تیغه خلال کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 16,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 9,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 4,550,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول پوست گیر سیب زمینی / پیاز / هویج  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,700,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 2,600,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 5,100,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر ساري  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت آلمان  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان غربي 
شهر مياندوآب  
قیمت 9,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر لاهيجان  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان مازندران 
شهر تنكابن  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان مازندران 
شهر نوشهر  
قیمت 2,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان مازندران 
شهر آمل  
قیمت 3,400,000 تومان  

محصول سبزی خرد کن بشقابی / دورانی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 7,600,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,800,000 تومان  

محصول سبزی خرد کن بشقابی / دورانی  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 5,000,000 تومان  

123456...>>