خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول کانتر گرم / کانتر سرد  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,800,000 تومان  

محصول پوست گیر سیب زمینی / پیاز / هویج  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 1,700,000 تومان  

محصول ماشین ظرفشویی / لیوان شویی  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر رشت  
قیمت 9,800,000 تومان  

محصول سبزی خرد کن بشقابی / دورانی  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 15,900,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 4,600,000 تومان  

محصول خلال کن صنعتی / تیغه خلال کن  
ساخت انگلستان  
وضعیت کارکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 43,000,000 تومان  

محصول خمير پهن کن رومیزی / ایستاده ریلی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 2,600,000 تومان  

محصول خلال کن صنعتی / تیغه خلال کن  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول فلافل زن دستی / اتوماتیک  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 12,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان گيلان 
شهر بندر انزلي  
قیمت 3,200,000 تومان  

محصول کانتر گرم / کانتر سرد  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول کانتر گرم / کانتر سرد  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان خوزستان 
شهر اهواز  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 9,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان خراسان رضوي 
شهر مشهد  
قیمت 1,250,000 تومان  

محصول خلال کن صنعتی / تیغه خلال کن  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 25,000,000 تومان  

محصول پوست گیر سیب زمینی / پیاز / هویج  
ساخت ایتالیا  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان تهران 
شهر تهران  
قیمت 46,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان همدان 
شهر ملاير  
قیمت 8,700,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان همدان 
شهر همدان  
قیمت 1,750,000 تومان  

123456...>>