خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول همزن تخم مرغ کاسه متحرک / ثابت  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان آذربايجان شرقي 
شهر تبريز  
قیمت 13,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان آذربايجان غربي 
شهر مهاباد  
قیمت 6,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اردبيل 
شهر اردبيل  
قیمت 5,200,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 7,500,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول فلافل زن دستی / اتوماتیک  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر شاهين شهر و ميمه  
قیمت 12,700,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول خمير همزن / میکسر خمیر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 2,900,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 5,000,000 تومان  

محصول همبرگر زن تمام اتوماتیک / اتوماتیک  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان بوشهر 
شهر بوشهر  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول همزن تخم مرغ کاسه متحرک / ثابت  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان بوشهر 
شهر بوشهر  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان خراسان رضوي 
شهر كاشمر  
قیمت 4,200,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان سمنان 
شهر دامغان  
قیمت 4,700,000 تومان  

محصول کالباس بر مورب / عمود بر  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان سيستان و بلوچستان 
شهر زاهدان  
قیمت 3,500,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 4,500,000 تومان  

محصول سیخ گیر اتوماتیک کباب کوبیده  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر جهرم  
قیمت 24,700,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول خلال کن صنعتی / تیغه خلال کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر جهرم  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول چرخ گوشت صنعتی رومیزی / ایستاده  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 8,000,000 تومان  

محصول خلال کن صنعتی / تیغه خلال کن  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان قزوين 
شهر قزوين  
قیمت 22,000,000 تومان  

123456...>>