راهنماى استفاده از وبسايت جيليز
نحوه نظارت و مديريت حساب كاربرى

جهت نظارت بر عملياتهاى پرداخت مالى و اطلاع از وضعيت آگهى هاى ثبت شده و باقى مانده خود ميتوانيد با كليك بر روى نام كاربرى خود از قسمت چپ باند سورمه اى رنگ بالاى صفحه در حالت كامپيوترى و يا لپ تاپ و يا از بخش سه خط موازى ، واقع در گوشه سمت راست بالاى صفحه در حالت موبايلى ، وارد صفحه " وضعيت حساب كاربرى " خود شده و از جدول سبز رنگ گزارشات مالى خود ، از جدول آبى رنگ ، گزارشات آگهى هاى ماهيانه خود ، از جدول قرمز رنگ ، گزارشات آگهى هاى ساليانه خود و از جدول زرد رنگ ، گزارشات آگهى هاى رايگان خود را مشاهده نماييد .