راهنماى استفاده از وبسايت جيليز
آموزش نحوه درج آگهى ماهيانه

١- وارد صفحه " تعرفه هاى درج آگهى " كه در زيرمجموعه هاى بخش "بيشتر " وبسايت جيليز ميباشد گرديده ، آنگاه از جدول آبى رنگ مربوط به درج آگهى هاى ماهيانه در ابتدا تعداد آگهى هاى مورد نظر خود را انتخاب نموده ، آنگاه بر روى دكمه " +انتخاب " در پايين ستون مربوطه كليك نموده و پس از ورود به بخش درگاه پرداخت اينترنتى و انجام عمليات بانكى مربوط به پرداخت صورتحساب ، آگهى هاى خود را بر حسب تعداد خريدارى شده ثبت نماييد .

.