لیست نیروی آماده به کارتخصص
سرآشپز حرفه ای
سالن کار


جستجو براساس استان
تهران
البرز

تخصص سالن کار (حرفه ای )
سن 25 سال 
سابقه کار پنج الی ده سال  
استان تهران , شهر تهران
تخصص سرآشپز حرفه ای (حرفه ای )
سن 44 سال 
سابقه کار بیش از ده سال  
استان تهران , شهر تهران
تخصص سرآشپز حرفه ای (حرفه ای )
سن 0 سال 
سابقه کار بیش از ده سال  
استان البرز , شهر كرج