لیست نیروی آماده به کارتخصص
سرآشپز حرفه ای
سالن کار


جستجو براساس استان
البرز
تهران

تخصص سرآشپز حرفه ای (حرفه ای )
سن 0 سال 
سابقه کار بیش از ده سال  
استان البرز , شهر كرج