آشپز , استخدام نیروی کار


آقا
آشپزخانه کیترینگ
ایرانی کار
ماهر
سه الی پنج سال
تمام وقت
ندارد
ندارد
ندارد
استان بوشهر , شهر بوشهر
توافقی
09178973625
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .143موارد هم گروه با این آگهی

آشپز

حوزه فعالیتآشپزخانه کیترینگ
تخصصایرانی کار
استانتهران
آشپز

حوزه فعالیترستوران
تخصصایرانی کار
استانتهران