برگر زن , استخدام نیروی کار


آقا
فست فود
برگر زن
ماهر
سه الی پنج سال
پاره وقت
ندارد
ندارد
ندارد
امیر آباد
استان خوزستان , شهر آبادان
توافقی
09012991121
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .24موارد هم گروه با این آگهی

برگر زن

حوزه فعالیتفست فود
تخصصبرگر زن
استانتهران
برگر زن

حوزه فعالیتفست فود
تخصصبرگر زن
استانتهران
آشپز

حوزه فعالیتفست فود
تخصصبرگر زن
استانتهران