کارگر ساده , استخدام نیروی کار


آقا
ساندویچ / اغذیه
کارگر ساده غذایی
ماهر
یک الی سه سال
پاره وقت
ندارد
ندارد
ندارد
استان بوشهر , شهر بوشهر
توافقی
09301770281
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .50موارد هم گروه با این آگهی

کارگر ساده

حوزه فعالیتآشپزخانه کیترینگ
تخصصکارگر ساده غذایی
استانتهران
کارگر ساده

حوزه فعالیترستوران
تخصصکارگر ساده غذایی
استانتهران
کارگر ساده

حوزه فعالیتآب میوه / بستنی
تخصصکارگر ساده غذایی
استانتهران
کارگر ساده

حوزه فعالیتآشپزخانه کیترینگ
تخصصکارگر ساده غذایی
استانتهران