ویتر , استخدام نیروی کار


خانم
رستوران
پیشخدمت / ویتر
ماهر
یک الی سه سال
پاره وقت
ندارد
ندارد
ندارد
استان بوشهر , شهر بوشهر
توافقی
09170803123
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .141موارد هم گروه با این آگهی

ویتر

حوزه فعالیترستوران
تخصصپیشخدمت / ویتر
استانتهران