برگر زن , استخدام نیروی کار


آقا
فست فود
برگر زن
ماهر
سه الی پنج سال
پاره وقت
ندارد
ندارد
ندارد
بازار
استان تهران , شهر تهران
توافقی
09149474351
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .24موارد هم گروه با این آگهی

برگرزن

حوزه فعالیترستوران
تخصصبرگر زن
استانتهران
برگرزن

حوزه فعالیتفست فود
تخصصبرگر زن
استانتهران
برگرزن

حوزه فعالیتفست فود
تخصصبرگر زن
استانتهران
برگرزن

حوزه فعالیترستوران
تخصصبرگر زن
استانتهران