کمک آشپز , استخدام نیروی کار


آقا
ایرانی / چلوکباب
کمک آشپز
ماهر
سه الی پنج سال
پاره وقت
ندارد
ندارد
ندارد
میرداماد
استان تهران , شهر تهران
توافقی
09123690259
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .149موارد هم گروه با این آگهی

کمک آشپز

حوزه فعالیتایرانی / چلوکباب
تخصصکمک آشپز
استانتهران
کمک آشپز

حوزه فعالیتفست فود
تخصصکمک آشپز
استانتهران
کمک آشپز

حوزه فعالیتایرانی / چلوکباب
تخصصکمک آشپز
استانتهران
کمک آشپز

حوزه فعالیتفست فود
تخصصکمک آشپز
استانتهران