نظافتچی , استخدام نیروی کار


آقا
رستوران
نظافتچی / آبدارچی
نیمه ماهر
زیر یکسال
تمام وقت
ندارد
ندارد
ندارد
ستارخان
استان تهران , شهر تهران
توافقی
09125798028
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .115موارد هم گروه با این آگهی

نظافتچی

حوزه فعالیترستوران
تخصصنظافتچی / آبدارچی
استانتهران
نظافتچی

حوزه فعالیتایرانی / چلوکباب
تخصصنظافتچی / آبدارچی
استانتهران
نظافتچی

حوزه فعالیتآب میوه / بستنی
تخصصنظافتچی / آبدارچی
استانتهران
نظافتچی

حوزه فعالیتاداری / پرسنلی / سالن
تخصصنظافتچی / آبدارچی
استانتهران