پارکبان , استخدام نیروی کار


آقا
رستوران
نگهبان / پارکبان
نیمه ماهر
یک الی سه سال
تمام وقت
ندارد
دارد
ندارد
شهران شمالی
استان تهران , شهر تهران
توافقی
09353003236
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .118موارد هم گروه با این آگهی

پارکبان

حوزه فعالیترستوران
تخصصنگهبان / پارکبان
استانتهران
پارکبان

حوزه فعالیتفرنگی / ملل
تخصصنگهبان / پارکبان
استانتهران
پارکبان

حوزه فعالیترستوران
تخصصنگهبان / پارکبان
استانتهران
پارکبان

حوزه فعالیترستوران
تخصصنگهبان / پارکبان
استانتهران