آشپز , استخدام نیروی کار


آقا
ایرانی / چلوکباب
آش پز / سنتی
نیمه ماهر
یک الی سه سال
تمام وقت
ندارد
ندارد
ندارد
بریانک
استان تهران , شهر تهران
توافقی
09108387266
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .160موارد هم گروه با این آگهی

آشپز

حوزه فعالیتایرانی / چلوکباب
تخصصآش پز / سنتی
استانتهران
آشپز

حوزه فعالیترستوران
تخصصآش پز / سنتی
استانتهران
آشپز

حوزه فعالیتاداری / پرسنلی / سالن
تخصصآش پز / سنتی
استانتهران
آشپز

حوزه فعالیتآشپزخانه کیترینگ
تخصصآش پز / سنتی
استانتهران