ظرفشور , استخدام نیروی کار


آقا
رستوران
شستشو / ظرفشور
نیمه ماهر
یک الی سه سال
تمام وقت
ندارد
ندارد
ندارد
تهرانپارس شرقی
استان تهران , شهر تهران
توافقی
09120368813
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .155موارد هم گروه با این آگهی

ظرفشور

حوزه فعالیترستوران
تخصص شستشو / ظرفشور
استانتهران
ظرفشور

حوزه فعالیترستوران
تخصص شستشو / ظرفشور
استانتهران
ظرفشور

حوزه فعالیترستوران
تخصص شستشو / ظرفشور
استانتهران
ظرفشور

حوزه فعالیترستوران
تخصص شستشو / ظرفشور
استانتهران