پارکبان , استخدام نیروی کار


آقا
فرنگی / ملل
نگهبان / پارکبان
حرفه ای
سه الی پنج سال
تمام وقت
ندارد
ندارد
ندارد
پاسداران
استان تهران , شهر تهران
توافقی
09128100032
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .118موارد هم گروه با این آگهی

پارکبان

حوزه فعالیترستوران
تخصصنگهبان / پارکبان
استانتهران
پارکبان

حوزه فعالیتفرنگی / ملل
تخصصنگهبان / پارکبان
استانتهران
پارکبان

حوزه فعالیترستوران
تخصصنگهبان / پارکبان
استانتهران
پارکبان

حوزه فعالیترستوران
تخصصنگهبان / پارکبان
استانتهران