آشپز , استخدام نیروی کار


خانم
آشپزخانه کیترینگ
ایرانی کار
ماهر
پنج الی ده سال
پاره وقت
ندارد
ندارد
ندارد
22بهمن
استان كرمانشاه , شهر كرمانشاه
توافقی
09059264767
 [نمایش کامل]
 

فاقد توضیحات میباشد


 

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت محصول و خدمات و اعتبار طرف معامله خود اطمینان حاصل نمایید. این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت معاملات و تضمین معامله گران و تائید محتوای آنها نخواهد داشت .18موارد هم گروه با این آگهی

آشپز

حوزه فعالیتآشپزخانه کیترینگ
تخصصایرانی کار
استانتهران
آشپز

حوزه فعالیترستوران
تخصصایرانی کار
استانتهران
آشپز

حوزه فعالیترستوران
تخصصایرانی کار
استانتهران
آشپز

حوزه فعالیترستوران
تخصصایرانی کار
استانتهران